برگزاری جلسه حلقه صالحین مدیران کل استان در ساختمان صلح جمعیت هلال احمر خراسان رضوی
دومین جلسه حلقه صالحین مدیران کل استان خراسان رضوی(شهید باهنر)با موضوع جنگ نرم در ساختمان صلح جمعیت هلال احمر خراسان رضوی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی هلال احمر استان در این جلسه؛آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به تاریخچه دشمنی استکبار با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واینکه انقلاب اسلامی ایران وارد عرصه دین وسیاست نشود اظهار داشت:

طرح ابتکاری(کتاب مهرورزی) ویژه کانون غنچه های هلال احمر خراسان رضوی از سوی مرکز پذیرفته شد.
طرح ابتکاری(کتاب مهرورزی)که از سوی مهد کودک ترنم تایباد وبه عنوان کانون غنچه های هلال احمر خراسان رضوی به مرکز تهران ارائه شده بود؛مورد پذیرش قرار گرفت.

دکتر احمدی در بازدید از خبرگذاری ایرنا خراسان رضوی:
تعامل هلال احمر با رسانه ها با هدف پیشگیری وآمادگی در زمان بحران است.
جمعیت هلال احمر برای همکاری با رسانه ها دنبال تبلیغات نیست وهمواره ضمن تعامل با رسانه ها دنبال افزایش آگاهی وافزایش حساسیت ها با هدف پیشگیری وآمادگی در زمان بحران است ورسانه ها از نقش موثری دراین حوزه برخوردارند.

دکتر احمدی دربازدید از خبرگزاری نسیم:
نقش رسانه هادر مدیریت بحران بسیار اثر گذار است.
مدیرعامل جمعیت هلا احمر خراسان رضوی دربازدید از دفتر خبرگزاری بین المللی نسیم درمشهد از رسانه ها درعرصه مدیریت سوانح به عنوان عامل cnnفاکتوریادکرد وگفت:مدیریت بحران باید مبتنی برجامعه باشد ورسانه ها نقش موثری دراین حوزه بعهده دارند.

گفتگو با یک تازه بازنشسته هلال احمر خراسان رضوی
هیچ وقت با دیدن آسیب دیدگان ناراحت نشدم!
دوران بازنشستگی دوران خوبی است مشروط به اینکه برای گذران چنین ایامی برنامه وطرح داشته باشید.روحیه؛انرژی؛نشاط وامید در همه باز نشسته ها وجود دارد چرا که هریک کوهی از تجربه هستند ومی توانند با برخورداری از تجارب  واندوخته های خود؛دوران بازنشستگی را به بهترین وجه سپری کنند.چندی پیش آقای مهدی شرافتی رئیس شعبه هلال احمر شهرستان کاشمر به افتخار بازنشستگی نائل آمد.با ایشان گفتگویی انجام دادیم که مشروح آنرا می خوانید.

قدم به قدم با(قدمگاه عشق)
خستگی؛تشنگی؛گرسنگی وناامیدی در وجود آنها راهی نمی یابدچرا که برای رسیدن به معشوق سر از پا نمی شناسند ودر  جاده همچون کوهی استوار قد علم کرده وبه راه خود ادامه می دهند.
این جوانان با انگیزه وپرشور هدفی بزرگ دارند و برای رسیدن به آن با پای پیاده راهی شدند. 120 کیلومتر را عاشقانه پیاده روی می کنند تابه سرمنزول مشغول برسند.مانیز قدم به قدم با طرح (قدمگاه عشق)همراه جمعی از جوانان ونجاتگران جمعیت هلال احمر کشور می شویم تا حال وهوای این عاشقان امام رئوف را برای شما شرح دهیم.