تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۳
اطلاعات تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات
مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی 
آدرس: مشهد، خیابان فدائیان اسلام، نبش فدائیان اسلام 12 
ایمیل: eoc112_khr@yahoo.com