تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۳
سامانه ندای امداد-112
 
با عنایت به مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور در سال 92، کد اضطراری 112 تحت عنوان "شماره ملی امداد و نجات کشور" به سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واگذار گردید. در این راستا سازمان موظف شد به عنوان هماهنگ کننده کلیه تماس های برقرار شده با این کد را پاسخ داده و در صورت لزوم در اصرع وقت به نهاد های مرتبط راهیابی نماید. به همین منظور سازمان امداد و نجات پس از راه اندازی این شماره در سراسر کشور و ایجاد مراکز پاسخگویی اضطراری 24 ساعته در کلیه مراکز استان ها، در کنار پاسخگویی به نیازهای امدادی هموطنان، در راستای یکپارچه سازی فرآیندها و ایجاد وحدت رویه اقدام نموده است.