تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۹
تخلیه تلفنی
تخلیه تلفنی
زنگ تلفن هميشه زنگ خبر نيست،
بلكه گاهي زنگ خطر است.
تعریف تخلیه تلفنی در معنای عام:
به دست آوردن اطلاعات از افراد مختلف جامعه توسط تلفن به وسیله کسانی که به هر دلیل عناد با این مرز و بوم دارند (اطلاعاتی که از نظر ما اهمیت چندانی ندارد مثل اسم رئیس یا همکار همسر یا ارائه آمارهای خیلی معمولی در حیطه کاری)
تعریف تخلیه تلفنی به صورت کلاسیک :
تخلیه تلفنی عبارت است از تلاشی آگاهانه از طرف دشمن با بهره گیری از غفلت و یا فریب عوامل خودی به منظور کسب اطلاعات و القای خواسته های خود از طریق برقراری ارتباط تلفنی و مسلماً دشمن در این اقدام اهدافی درسر می پروراند.
اهداف تخلیه تلفنی:
• جمع آوری اطلاعات در خصوص مشکلات داخلی جامعه در راستای بهره برداری تبلیغی
• شناسایی مشکلات دستگاههای اجرایی جهت بهره برداری تبلیغی در راستای ناکارآمد نشان دادن نظام
• کسب اطلاعات در راستای دامن زدن به اختلافات جناحهای سیاسی کشور
• تلاش آگاهانه برای ایجاد اختلافات مذهبی ، سیاسی و قومی در داخل کشور
• کسب اطلاعات با هدف ایجاد اخلال در روابط جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی

روشهای تخلیه تلفنی:
1. کنترل تلفن همراه افراد به وسیله وسائل و روشهای مخصوص که بیشتر جنبه جاسوسی و اطلاعاتی دارد.
2. تماس تلفنی با اشخاص وگرفتن مستقیم اطلاعات از آنها

اساس تخليه تلفني بر غفلت و فريب است، مواظب غفلت خود و فريبكاري دشمن باشيد.
راههای مبارزه با تخلیه تلفنی و تلفن های مشکوک :
• کم کردن صحبت با تلفن
• هنگام استفاده از تلفن به این موضوع بیندیشیم که نفر سومی در حال شنود مکالمه میباشد.
• تا کسی را نشناختیم و اطمینان حاصل ننمودیم به هیچ سوالی پاسخ ندهیم.
• هیچگونه مسائل و اطلاعات طبقه بندی شده را به صورت تلفنی بازگو ننمائیم.
• هرگونه اطلاعات درون سازمانی که دانستن آن برای عموم جایز نیست، دارای ارزش است و نمی بایست فاش گردد.
• دادن اطلاعات به تماس گیرنده را موکول به تماس تلفنی خودتان کنید که ضمن اخذ شماره تلفن و چک کردن آن برقرار خواهید کرد.
• صرف اینکه طرف تماس، به شما یک شماره داد، دلیل صحت او نیست بلکه باید شماره داده شده را بررسی کنید.
• از دادن شماره تلفن های غیر عمومی به افراد ناشناس خودداری کنید.
• در صورتی که تماس گیرنده به موارد ضعف شما اشاره کند، یا در صورت ندادن اطلاعات تهدید به از دست دادن شغل یا گزارش به رده های بالاتر نماید، اعتنا نکنید.
• راههای مبارزه با تخلیه تلفنی و تلفن های مشکوک :
• بعضی وقتها تماس گیرنده، اتفاق مدنظر را به صورتی تعریف می نماید تا مخاطب تحریک شده و اطلاعات جزئی تری بدهد. اگر فردی تماس گرفته و اطلاعات آشکاری راجع به موضوع دارد، دلیل صاحب نظر بودن او نیست، پس به او اعتماد نکنید.
• حتی الامکان از پاسخگویی تلفن به وسیله کودکان جلوگیری نمائیم.
• آموزشهای لازم به کودکان و اعضای خانواده داده شود که به هیچ عنوان شماره تلفن و یا آدرس و ... در پشت تلفن ندهند.