تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۰
سرفصلهای دوره های امداد و کمکهای اولیه 22ساعته

 

 
 
 
 
 
سرفصل های آموزشی کمک های اولیه (22 ساعت)

ردیف

سرفصل

ریز سرفصل

ساعات آموزشی

نظری

عملی

جمع

1

کمک های اولیه واهداف آن

-        تعریف کمک های اولیه

-        اهداف کمک های اولیه

-        بیان مثال

30 دقیقه

-

30 دقیقه

2

اصول ایمنی و قانونی در کمک های اولیه

-        ارزیابی صحنه حادثه (در حوادثی مانند : تصادفات ، سقوط، غرق شدگی ، انفجار و ...)

-        کسب رضایت

-        اصول حفاظت فردی

60 دقیقه

 

60 دقیقه

3

روش مواجهه با مصدوم

-        ارزیابی مقدماتی (ارزیابی هوشیاری به روش AVPU ، تنفس )

-        ارزیابی کامل (شرح حال ، بررسی مکانیسم آسیب ، معاینات بالینی)

-        وضعیت بهبودی (ریکاوری)

45 دقیقه

30 دقیقه

75 دقیقه

4

خفگی ها

-        -آشنایی با سیستم تنفس

-        خفگی با جسم خارجی در بزرگسالان و اقدامات و موارد ممنوعیت

-        خفگی با جسم خارجی در کودکان و اقدامات

-        خفگی با جسم خارجی در شیرخواران و اقدامات

-        تمرین عملی فراگیران

30 دقیقه

45 دقیقه

75 دقیقه

5

احیای قلبی – ریوی (CPR)

-        -تعریف ایست قلبی

-        علائم ایست قلبی

-        زنجیره حیات

-        احیاء در بزرگسالان و کودکان و نوزادان

-        شرایط قطع CPR

-        تمرین عملی فراگیران

-        غرق شدگی

90 دقیقه

90 دقیقه

180 دقیقه

6

خونریزی

-        تغریف خونریزی و انواع آن

-        نشانه و علائم خونریزی داخلی و تاکید در انتقال

-        خونریزی های شایع (فرق سر،بینی ، گوش ، دهان ، اندام ها، زخم مکنده ، جسم فرو رفته )

-        عضو قطع شده

-        اقدامات اولیه و روش های کنترل

-        خونریزی های زیر جلدی

-        آسیب چشم

180 دقیقه

-

180 دقیقه

7

پانسمان

-        تعریف پانسمان

-        خصوصیات پانسمان

-        شستشوی زخم

-        روش انجام پانسمان و تثبیت آن

10 دقیقه

20 دقیقه

30 دقیقه

8

آسیب های استخوانی ، مفصلی و عضلانی

-        تعریف آسیب های اسکلتی ، مفصلی و عضلانی

-        علائم ، نشانه ها و اقدامات اولیه عمومی در آسیب های استخوانی

-        آسیب های استخوانی (اندام ها ، لگن ، ستون فقرات

-        در رفتگی : علائم، نشانه ها و اقدامات اولیه

-        پیچ خوردگی : علائم، نشانه ها و اقدامات اولیه

-        انواع آسیب های عضلانی (کشیدگی ، گرفتگی): علائم، نشانه ها و اقدامات اولیه

60 دقیقه

-

60 دقیقه

9

بانداژ

-        تعریف بانداژ

-        اصول کلی بانداژ

-        بانداژنواری ساده ، ساعد ، مچ دست ، آرنج ، انگشت و عضو قطع شده

-        بانداژسه گوش : آویز گردن، بالا برنده ، دست سوخته

-        تمرین عملی فراگیران

30 دقیقه

60 دقیقه

90 دقیقه

10

آتل بندی

-        تعریف آتل ، اصول آتل بندی

-        انواع آتل و نحوه به کارگیری (آتل نرم مچ پا ، آتل خودی ، آتل اندام ها

-        تمرین عملی توسط فراگیران

30 دقیقه

60 دقیقه

90 دقیقه

11

حمل مصدوم

-        تعریف حمل مصدوم

-        اقدامات در حمل و وضعیت بدن امدادگر و مصدوم هنگام حمل

-        قوانین و عوامل موثر در انتقال مصدوم

-        انواع روش های حمل یک نفره (کششی ، آتش نشانی ، کولی

-        انواع روش های حمل دو نفره(چهار مچ ، دو مچ، صندلی ، زنبه ای

-        تمرین عملی توسط فراگیران

15 دقیقه

60 دقیقه

75 دقیقه

12

فوریت های پزشکی

-        سکته مغزی

-        سکته قلبی ، آنژین صدری

-        آسم

-        غش

-        تشنج

-        دیابت

-        آسیب به سر

-        مسمومیت با مواد مخدر

-        شوک (علائم و نشانه های عمومی ، عوامل ایجاد کننده ، بررسی نبض

-        خونریزی های داخلی ( تاکید بر سرعت در انتقال )

-        اسهال و استفراغ

180 دقیقه

-

180 دقیقه

13

مسمومیت ها

نیش و گزش

و گاز گرفتگی

-     مسمومیت گوارشی (الکل، اسیدها و بازها ، موادغذایی و ...) علائم و اقدامات آن

-     مسمومیت تنفسی با منو اکسید کربن : علائم و اقدامات ان

-     گزش (مار، عقرب ، زنبور): علائم و اقدامات ان

-     گازگرفتگی سگ و گربه

90 دقیقه

-

90 دقیقه

14

سوختگی ها

-        تعریف سوختگی

-        اقدامات اولیه و پانسمان سوختگی

-        سوختگی های خطرناک

-        انواع خاص سوختگی شامل سوختگی راه هوایی ، سوختگی الکتریکی ، سوختگی شیمیایی و سوختگی چشم و اقدامات مربوط به هر کدام

75 دقیقه

-

75 دقیقه

15

آسیب های ناشی از گرما و سرما

-        اختلالات مرتبط با سرما (کاهش دمای بدن ، یخ زدگی )و اقدامات آن

-        اختلالات مرتبط با گرما (خستگی گرمایی ، گرمازدگی )و اقدامات آن

30 دقیقه

-

30 دقیقه

جمع

955

365

1320

جمع ساعات آموزشی

22 ساعت