تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۱۵
اجرای طرح همسفران خورشید وحرم مهرورزی
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان گناباد ، خدمات رسانی به 16کاروان پیاده توسط هلال احمر گنابادانجام شد. نرگس افرادی رئیس جمعیت هلال احمر گناباد بیان کرد:خدمت رسانی جمعیت هلال احمر گناباد در قالب دوطرح همسفران خورشید وحرم مهرورزی به کاروان های پیاده حرم مهرورزی از ابتدای حرکت کاروان ها آغازشده است.وی افزود:در این مدت 16کاروان با جمعیت 934نفراز محورهای گناباد به مقصد مشهد مقدس حرکت داشته اند که به آن ها خدمات لازم ارائه شده است

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان گناباد ، خدمات رسانی به 16کاروان پیاده توسط هلال احمر گنابادانجام شد.

نرگس افرادی رئیس جمعیت هلال احمر گناباد بیان کرد:خدمت رسانی جمعیت هلال احمر گناباد در قالب دوطرح همسفران خورشید وحرم مهرورزی به کاروان های پیاده  حرم مهرورزی از ابتدای حرکت کاروان ها آغازشده است.وی افزود:در این مدت 16کاروان با جمعیت 934نفراز محورهای گناباد به مقصد مشهد مقدس حرکت داشته اند که به آن ها خدمات لازم ارائه شده است.رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان گنابادبا اشاره به خدمات امدادی ارائه شده برای 225نفر اظهار کرد:برای استقبال از زائرین امام رضا (ع)دوایستگاه صلواتی نیز راه اندازی شده وهمچنین اکیپ پزشکی جهت خدمات  امدادی شامل یک پزشک عمومی،2پیراپزشک(پرستار)،2نفر نجاتگر ،3نفر پرسنل و2دستگاه خودروی امدادی نیز آماده خدمت رسانی می باشد.