تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
اجرای طرح نیابت در هلال احمر تربت جام
اجرای طرح نیابت و عیادت از نجاتگر جمعیت هلال احمر تربت جام توسط همکاران جمعیت هلال احمر صورت پذیرفت.

اجرای طرح نیابت و عیادت از نجاتگر جمعیت هلال احمر تربت جام توسط همکاران جمعیت هلال احمر صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان تربت جام نجاتگر این جمعیت محسن اسدی بر اثر یک سانحه دچار شکستگی از ناحیه مچ پا شده بود بر همین اساس در قالب طرح نیابت ، با حضور در منزل ایشان عیادت بعمل آمد.