تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
آموزش مفاهیم ایمنی در برابر زلزله در مهد کودک بهار دلها گلبهار
مفاهیم ایمنی در برابر زلزله توسط کارشناسان شهرستان چناران درمهد کودک دل ها گلبهار آموزش داده شد.

 مفاهیم ایمنی در برابر زلزله توسط کارشناسان شهرستان چناران در مهد کودک دل ها  گلبهار آموزش داده شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان چناران ؛ علی مسعودی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گفت:   مفاهیم ایمنی در برابر زلزله در مهد کودک دل ها در شهر جدید گلبهار   توسط کارشناسان  جمعیت هلال احمر  شهرستان آموزش داده شد./.