تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
جلسه طرح دادرس
محمد رضائی رئیس جمعیت هلال احمر سرخس از برگزاری جلسه ارزیابی نقاط قوت و ضعف المپیاد طرح دادرس در مرحله شهرستانی با حضور مربیان خبر داد

 محمد رضائی رئیس جمعیت هلال احمر سرخس از برگزاری جلسه ارزیابی  نقاط قوت و ضعف المپیاد طرح دادرس در مرحله شهرستانی با حضور مربیان خبر داد

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر سرخس جلسه  ارزیابی هفتمین المپیاد طرح دادرس در مرحله شهرستانی با حضور رئیس ،مسئول امور جوانان و کلیه مربیان برگزار شددر ابتدای جلسه محمد رضائی از کلیه مربیان و اعضای شرکت کننده در مرحله شهرستانی نقدیر و تشکر نمود و خواستار تداوم همکاری بیشتر مربیان با جمعیت هلال احمر شدند درادامه  این جلسه نقاط ضعف و قوت مرحله شهرستانی المپیاد بررسی شد و در ادامه به برگزاری هرچه بهتر مرحله استانی تاکید شد. شرکت کنندگان در این جلسه به برگزاری جلسات بازآموزي مباحث ويژه دانش آموزان، تقدير از مربيان جمعیت هلال احمر، تقدير از تيمهاي برتر مرحله شهرستاني، تهيه لوازم و تجهيزات لازم برای شركت در مسابقات اشاره كردند