تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی هلال احمر شهرستان گناباد
رئیس جمعیت هلال احمر گناباد از برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی اعضا پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی هلال احمر شهرستان گناباد خبر داد.

رئیس جمعیت هلال احمرگناباد از برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی اعضا پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی هلال احمر شهرستان  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر گناباد ؛  نرگس افرادی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناباد اظهار داشت : یکی از طرح ها و برنامه های سازمان جوانان که در ابتدای هر سال با هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی و مهرورزی در بین جوانان ، کمک به سفری ایمن با تامین امنیت روانی، آسایش و آرامش مسافرین به اجراء درمی آید طرح ملی “ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی” می باشد.

افرادی گفت : جلسه هم اندیشی و اموزشی و توجیهی با حضور کارشناس امور جوانان و اعضا شرکت کننده در طرح و سرتیم های نوروزی برگزار  تا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال۹6، جمع بندی نهایی صورت گرفته و با بررسی و ثبت آن در طرح امسال، نقاط ضعف کاهش یابد.

وی بیان کرد : اعضای جوان جمعیت هلال احمر شهرستان گناباد در این جلسه آموزشی شرکت کرده و با وظایف عمومی و اختصاصی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی ، نقشه خوانی ، نحوه خاموش کردن آتش و ... آشنا شدند.

گفتنی است، طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی از۲7 اسفند ماه سال جاری تا 16 فروردین ماه سال ۹8 همزمان با سراسر کشور، توسط جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان گناباد اجرایی می شود.