تاریخ: ۱۳۹۸/۱/۲۵
اجرای طرح فرشتگان رحمت
طرح فرشتگان رحمت درقالب اهداء سبدهای حمایتی باهمکاری خیرین اجراگردید.
طرح فرشتگان رحمت درقالب اهداء سبدهای حمایتی باهمکاری خیرین اجراگردید
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمرشهرستان طرح فرشتگان رحمت باهدف کمک به نیازمندان  اجراءگردید دراین طرح  به تعداد20 نفرازمددجویان سبدهای حمایتی اهداء گردرد.  .