تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۳۱
برگزاری جلسه هماهنگی برنامه ساختار سازمانی در شرایط اضطراری (ساشا)در هلال احمر تربت حیدریه
روئسای شعب شهرستانهای مه ولات ، بجستان ، گناباد و رشتخوار در این جلسه حضور داشتند
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه این نشست با حضور معاون آموزش و پژوهش استان ، کارشناس حوزه آموزش و روئسای شعب در محل اتاق جلسات شهرستان تربت حیدریه برگزار شد سعید فکوری معاون مدیر عامل و رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه گفت : روئسای شعب شهرستانهای مه ولات ، بجستان ، گناباد و رشتخوار در این جلسه تیم های عملیاتی پرسنل پنج شعبه با هم ترکیب شدند و با مشورت و همفکری تیم بندی ها انجام شده و روسای شعب هر کدام از وظایف ستادی را بر عهده گرفتند همچنین افزود : در این نشست ICS شهرستانی و منطقه ای بسته شد ک شهرستان تربت حیدریه فرماندهی مستقیم ساشای جنوب استان را بر عهده گرفت فکوری اضافه کرد:این طرح شامل همه پرسنل شعبه نمی شوند در این راستا به جهت افزایش توان عملیاتی تیم های امداد و نجات پرسنل علاوه بر نجاتگران این کار در چهار منطقه خراسان انجام میشود