تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۹
برگزاری دوره امداد و کمکهای اولیه برای 150 نفر از سرگروههای دوام ثامن
آموزش امداد وکمک های اولیه برای سرگروه های دوام ثامن با مشارکت جمعیت هلال احمر و مدیریت بحران شهرداری مشهد مقدس در سایت تخصصی آموزشی امداد ونجات استان برگزار شد

آموزش امداد وکمک های اولیه برای 150 نفر از سرگروه های دوام ثامن با مشارکت جمعیت هلال احمر و مدیریت بحران شهرداری مشهد مقدس در سایت تخصصی آموزشی امداد ونجات استان برگزار شد

  زرگر رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مشهد گفت : با پیگری های انجام شده مرکز مدیریت بحران شهرداری مشهد و همکاری جمعیت هلال احمر، جلسه آموزش پیشرفته رابطین دوام ثامن در مرکز آموزشهای تخصصی میدانی جمعیت هلال احمر در تاریخ 8 شهریور برگزار گردید.

زرگر افزود : این دوره با حضور 150 نفراز داوطلبان واکنش آماده در محلات شهرستان مشهد به مدت 12ساعت آموزشی در 5 گروه آموزشی  با 8 سرفصل مدیریت بحران برگزار گردید  
 
وی ادامه داد :  شاخهای تدریس شده

*احیاء قلبی - ریوی *بقاء در شرایط سخت *اصول کارتیمی *مدیریت تجمعات و صحنه حادثه *ارزیابی تخصصی در سوانح *حمل تخصصی مصدوم  

با حضور 8 نفر از مدرسان مطرح استان اموزش داده شد.