تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۳۱
نجات فردی مصدوم در ارتفاعات بینالود
امدادگران جمعیت هلال احمر جهت نجات فرد گرفتار در ارتفاعات نیشابور به جان پناه دوشهید در ارتفاعات بینالود اعزام شدند

امدادگران جمعیت هلال احمر جهت نجات فرد گرفتار در ارتفاعات بینالود نیشابور به جان پناه دوشهید در ارتفاعات بینالود اعزام شدند

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی پس از اعلام گرفتار شدن فردی در ارتفاعات بینالود واقع در جان پناه دو شهید 4 تیم عملیات کوهستان هلال احمر نیشابور به ظرفیت 14 امدادگر، به محل اعزام شدند

بنابراین گزارش،  تیم کوهستان هلال احمر نیشابورجهت نجات فردی که دچار ترومای پا و نیز تشنج شده بود به محل اعزام شدند.

گفتنی است به دلیلی تاریکی هوا  گروه عملیاتی ناچار به شب‌مانی شدند و امروز فرد مصدوم به منطقه امن انتقال داده می شود

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود