تاریخ: ۱۳۹۸/۷/۱۵
امدادرسانی به 4 نفر مصدوم حادقه انحراف خودروی سواری در بجستان
امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال احمرجان 4 تن ازمصدومان حادثه رانجات داد

   

 
     عملیات امدادرسانی عوامل هلال احمربجستان به حادثه انحراف ازمحورخودروی سواری پرایدوبرخوردباگاردریل ها
رئیس جمعیت هلال احمربجستان ازمصدومیت 4 نفردرحادثه انحراف از محورسواری خودروپراید وبرخوردبا گاردریل ها درمحوربجستان -فیض آباد خبرداد 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان علی اصغرقادری گفت: درساعت17 عصریکشنبه 14 مهرماه 98 یک موردانحراف ازمحورخودروسواری پرایددرکیلومتر55 محوربجستان-فیض آباد به عوامل پایگاه امدادونجات جاده ای شهیدمرتضی فرقانی اعلام شد.
وی افزودپس ازهماهنگی بامرکز عملیات امدادرسانی عوامل هلال احمربجستان به حادثه انحراف ازمحورخودروی سواری پرایدوبرخوردباگاردریل ها استان  عوامل مستقر سریعا"به همراه خودروآمبولانس وست نجات به محل اعزام شدندوپس ازارزیابی وتثبیت صحنه حادثه باهمکاری عوامل اورژانس 115  اقدامات ایمنی وپیش  بیمارستانی مصدومین راانجام دادند.وی افزود:2 مصدوم این حادثه توسط آمبولانس پایگاه امدادونجات هلال احمربجستان و2 مصدوم دیگراین حادثه توسط آمبولانس های  پایگاههای اورژانس 115  به بیمارستان امام رضا(ع) فیض آباد منتقل شدند.