تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۶
درخشش همسفران خورشید در پیام هلال
ویژه نامه اربعین به روایت خراسانی ها
 
در این ویژه نامه می خوانید مصاحبه مدیرعامل خراسان رضوی : امدادرسانی به 125 هزار زائر
و مصاحبه هایی با داوطلبان مستقر در مسیر راه زائران همسفران خورشید