تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
برپایی ایستگاه طرح پایش سلامت
در راستای پیشگیری از بیماری کرونا ایستگاه پایش سلامت در مبادی شهر حکم آباد برپا گردید
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان جوین ایستگاه طرح پایش سلامت در محل ورودی شهر حکم آباد با همکاری شبکه بهداشت و درمان ، نیروی انتظامی وجمعیت هلال احمر برپا گردید ، در این برنامه با حضور نیروهای سازمانهای یاد شده طرح غربالگری سلامت افراد اجرا می گردد.