تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۰
هفت نفر مصدوم حادثه برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو سواری
امدادرسانی به حادثه برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو سواری
امدادرسانی به حادثه برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو سواری
براساس گزارش واحد امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان تربت جام بنا براعلام مرکز کنترل و فرماندهی عملیات استان تیم امداد و نجات پایگاه خرم اباد این شهرستان به حادثه برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو سواری در محور تربت جام به مشهد اعزام شدند در این حادثه که تعداد دوتیم امدادی دیگر از اورژانس  شهرستان تربت جام در کنار نیروهای هلال احمر حضور داشتند بعد از امدادرسانی و تریاژ هشت مصدوم تعداد یک نفر مصدوم توسط تیم هلال احمر به مرکز درمانی بیمارستان سجادیه تربت جام توسط هلال احمر منتقل گردید.