تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۳
بازدید رئیس جمعیت هلال احمر جوین به همراه شورای اجرایی از کارگاه تولید ماسک داوطلبان
به همت خانه هلال قزلقارشی (رازی ) دو واحد کارگاه تولید ماسک راه اندازی شده است

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان جوین گفت : به همت خانه هلال قزلقارشی (رازی ) دو واحد کارگاه تولید ماسک راه اندازی شده است

علیرضا سودمند  اظهار کرد: برای تولید این  ماسک های  بهداشتی اعتباری بالغ بر 6 میلیون تومان  هزینه شده است.

وی با اشاره به تولید روزانه 1500 عدد ماسک در این کارگاه ها افزود: در این کارگاه ها ی تولید ماسک روزانه 18  نفر خیاط و برش کار خانم و آقا داوطلب جمعیت هلال احمر فعالیت دارند .

سودمند  مطرح کرد: کلیه ماسک‌ها پس از اتمام کار در محلی کاملا بهداشتی استریل شده و به صورت رایگان بین شهروندان شهرها و روستاهای جوین توزیع می‌شود