تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۱
اعطای لوح تقدیر استاندار خراسان رضوی به مدیر روابط عمومی هلال احمر خراسان رضوی
لوح تقدیر دکتر علیرضا رزم حسینی ، استاندار خراسان رضوی به مجتبی محمودی، مدیر روابط عمومی هلال احمر خراسان رضوی توسط دکتر احمدی ، مدیرعامل هلال احمر استان در نشست هیئت مدیره و بازرسان و با حضور نمایندگان شورای هماهنگی روابط عمومی استان اعطا شد.

لوح تقدیر دکتر علیرضا رزم حسینی ، استاندار خراسان رضوی به مجتبی محمودی، مدیرروابط عمومی هلال احمر خراسان رضوی توسط دکتر احمدی ، مدیرعامل هلال احمر استان در نشست هیئت مدیره و بازرسان و با حضور نمایندگان شورای هماهنگی روابط عمومی استان، اعطا شد.

دکتر سید مجتبی احمدی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی ، در این نشست گفت : موضوع اطلاع رسانی شفاف و دقیق بسیار مهم است چرا که یک بی دقتی کوچک در روابط عمومی می تواند رابطه مردم با سازمان و جایگاه سازمان را خدشه دار کند 
دکتر احمدی اضافه کرد ،رسالت خطیر روابط عمومی نه تنها رفع موانع ارتباط مردم با سازمان است و دفاع از جایگاه سازمان همچنین باید خواسته های مردم را به سازمان گوشزد کرده تا در رفع عیب همت شود 
در این نشست اقای رئوف ذباح و خانم قاسمی به نمایندگی شواری هماهنگی روابط عمومی استان حضور داشتند .