تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱
ارزیابی روند معاینات زائرین بیت ا... الحرام در خراسان رضوی
با توجه به شروع معاینات زائرین توسط پزشکان کاروانهای حج 99 در استان خراسان رضوی و شرایط موجود جامعه از نظر رعایت پروتکلهای پیشگیری از کرونا تیم ارزیاب مرکز پزشکی حج و زیارت بر روند معاینات نظارت می کنند

با توجه به شروع معاینات زائرین توسط پزشکان کاروانهای حج 99 در استان خراسان رضوی و شرایط موجود جامعه از نظر رعایت پروتکلهای پیشگیری از کرونا تیم ارزیاب مرکز پزشکی حج و زیارت بر روند معاینات نظارت می کنند

دکتر محمود شهامتی نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت : با توجه به دغدغه سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی حج در زمینه رعایت پروتکلهای پیشگیری از کرونا و بمنظور ایجاد محیطی آرام و امنیت در روند معاینات ،  فاصله زائرین در انجام و نحوه معاینات رعایت می گردد

شهامتی ادامه داد: تیم ارزیاب مرکز پزشکی حج و زیارت متشکل از آقایان دکتر واحدی جو و دکتر کارگرکه از پزشکان متعهد با تجربه و دلسوز خدمت به زائرین هستند با نظارت و بازدید از مکانهای حضور معاینات نحوه رعایت پروتکلهای گام دوم مبارزه با کرونا در خصوص ارزیابی سلامت زائرین توسط پزشکان کاروانها را رصد می کنند.

وی افزود: در جریان این معاینات واکسیناسیون بر علیه بیماری مننژیت ، آنفولانزا و افراد خاص نیز در حال انجام است