تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۷
ترکیب هیئت بدوی تخلفات اداری منطقه سه هلال احمر تعیین شد
مسئولان هیئت بدوی تخلفات اداری منطقه سه هلال احمر طی نشست ویژه و دوره آموزشی این هیئت با حضور مدیرکل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مشهد مشخص شدند.
 

مسئولان هیئت بدوی تخلفات اداری منطقه سه هلال احمر طی نشست ویژه و دوره آموزشی این هیئت با حضور مدیرکل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مشهد مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در نشست هیئت بدوی تخلفات اداری منطقه ۳ جمعیت هلال احمر کشور به میزبانی خراسان رضوی در مشهد به ترتیب آقایان حسین اکبری فریز از خراسان رضوی به عنوان رئیس هیئت بدوی منطقه سه رسیدگی به تخلفات اداری و مهدی محمدپور از استان خراسان جنوبی بعنوان نایب رئیس هیئت بدوی منطقه سه رسیدگی به تخلفات اداری مشخص شدند.
همچنین محمد حسین ییلاقی اشرفی از استان گلستان بعنوان دبیر هیئت بدوی منطقه سه رسیدگی به تخلفات اداری در این نشست بعنوان مسئولان اصلی تعیین شدند.