تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۷
قطار جنگ تحمیلی بر ریل امدادگران هلال احمر
اولین بانوی ایرانی است که به علت فداکار‌ی‌های بی دریغش مدال فلورانس نایتینگل را دریافت کرده است.
 

اولین بانوی ایرانی است که به علت فداکار‌ی‌های بی دریغش مدال فلورانس نایتینگل را دریافت کرده است. امدادگران از او به عنوان «مادر» یاد میکنند. فریبا شاه محمدی سال 58 در دوران دبیرستان وارد جمعیت شد و در آغاز جنگ تحمیلی از طریق سازمان جوانان دورههای کمکهای اولیه را گذرانده و به صورت رسمی وارد بحث امدادگری
شده. وی به اهوازمیرود برای آموزش امدادگران دیگر که عملیات والفجر 8 شروع شده وانبوه مجروحین که به بیمارستان می آیند وایشان صبحها آموزش میدادندوعصرهادربیمارستان به پرستاری ازمجروحین
می پردازند.
فریبا شاه محمدی در گفت وگو با روابط عمومی هلال احمر خراسان رضوی گفت: در زمان جنگ تحمیلی میان ایران و عراق قطاری جهت اعزام مجروحین و آسیب دیدگان به بیمارستان وجود داشت که خدمات درمانی در آن قطار به مجروحین و آسیب دیدگان جنگ ارائه می شد.
وی بیان کرد: خلاهایی که در وضعیت کنونی کشور وجود دارد، در زمان جنگ تحمیلی اصلا وجود نداشت، چه بسا همدلی و اتحاد در میان مردم جهت کمک رسانی و ارائه خدمات به افراد حاضر در جبهه های جنگ‌ بیشتر بود.

محمدی با اشاره به یکی از خاطراتشان در جبهه های جنگ اظهار کرد:یادم هست در بیمارستان اهوازقسمت مجروحان ساعت دوشب دریکی ازاتاقها با نجوانحیف صدامیکرد کسی را ،من رفتم بالای سرش با لبان خشکیده از بی آبی گفت من دارم میرم واشهدش رامی گفت با صدائی بسیارآسمانی وآرام زمزمه می کرد به مادرم بگوئید دوستش دارم وباچهره ای آرام وسبک بال جان به جان آفرین تسلیم کردواین یک نعمت الهی بود برای من وتمام امدادگران که حال خوب اون شبهای مجروحین را با تمام وجود درک کردیم عروجهای عاشقانه که با هیچ چیزی در دنیا این حال خوب قابل قیاس نیست.

امدادگر هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: آموزش امدادی وکمک های اولیه در روز های جنگ برای افرادی که علاقه مند بودند،صورت می گرفت و افرادی که تمایل داشتند به عنوان امدادگر به جبهه های جنگ اعزام میشدند، به همین دلیل بحث آموزش در هلال احمر بسیار حائز اهمیت می باشد.
 مصاحبه : دفتر امور زنان