تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۱۹
به روایت تصویر/عملکردهلال احمر خراسان رضوی در اجرای طرح نذرآب 3 در سربیشه استان خراسان جنوبی
گزارش تصویری عملکرد هلال احمر خراسان رضوی در اجرای طرح نذرآب 3 در سربیشه استان خراسان جنوبی
https://www.rcs-khr.ir/gallery.aspx?catid=14558
 
گزارش تصویری عملکرد هلال احمر خراسان رضوی در اجرای طرح نذرآب 3 در سربیشه استان خراسان جنوبی
برای دید ن این تصاویر بر روی لینک کلیک کنید