تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۲۰
یادداشت مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به مناسبت 20 مهرماه ، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، زنگ هشداری جهت ارتقای آمادگی و آگاهی‌های عمومی است

روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، زنگ هشداری جهت ارتقای آمادگی و آگاهی‌های عمومی  است

ترس از ناشناخته ها در انسان فطری است، ترس از تاریکی نیز معلول همین علت است آنچه ناشناخته ها را به آگاهی تبدیل می کند دانش است.

ارتقای روز افزون توان علمی و آموزشی انسان در دنیای معاصر باعث جلوگیری از حوادث ناگوار و زیانبار طبیعی است . ایران تا کنون  ۳۴ نوع از حوادث را تجربه کرده و همه ساله بر اثر وقوع حوادث طبیعی و غیرمترقبه خسارت و تلفات جانی و مالی بسیاری را متحمل می‌شود،بنابراین درک درست وقایع و پدیده های طبیعی منجربه پیش بینی، پیشگیری و تقابل منطقی و درست با آنها خواهد شد. به عبارت دیگر، به حداقل رسانیدن خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که گاه خود ساخته انسان و تحمیل او بر طبیعت و محیط پیرامون خویش است با انتخاب راهکارهای مؤثر ممکن می باشد.

در جهان معاصر حوادث طبیعی و غیرطبیعی ، صدمات جانی و مالی شدیدی را بر جوامع انسانی وارد می سازند که هر چند هر دو ناشی از طبیعت اند اما منشأ ایجاد یکی از آنها طبیعت و دیگری ناشی از تحمیل آگاهانه وناخودآگاه انسان بر طبیعت می باشد. از اینرو انسان‌ها باید همیشه برای حوادث طبیعی و غیرطبیعی از یک آمادگی لازم و ضروری برخوردار باشند که این امر جز با آموزش میسر نخواهد شد

و امروز ، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، زنگ هشداری جهت ارتقای آمادگی و آگاهی‌های عمومی در ارتباط با این مساله است.

به امید آنکه بتوان با آموزشهای متوالی و تمرین مداوم به آمادگی نسبی برای مقابله با این حوادث غیر مترقبه رسید

دکتر احمدی : مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی