تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۹
آموزش مهارت‎های امدادی به اعضای جوانان
رییس جمعیت هلال احمر تربت جام گفت: آموزش‌های امدادی جمعیت هلال احمر با هدف ارتقاء سطح توانمندی اعضای جوان جهت حضور موثر و کارآمد در فعالیت ها و طرح ها دنبال می‌شود و افراد شرکت در این دوره‌ها بعد از پایان دوره با افزایش مهارت‌های امدادی می‌توانند در هنگام بروز حوادث جان نزدیک‌ترین افراد خود را نجات دهند و یاری رسان تیم های عملیاتی امداد و نجات باشند.


 

رییس جمعیت هلال احمر تربت جام گفت: آموزش‌های امدادی جمعیت هلال احمر با هدف ارتقاء سطح توانمندی اعضای جوان جهت حضور موثر و کارآمد در فعالیت ها و طرح ها دنبال می‌شود و افراد شرکت در این دوره‌ها بعد از پایان دوره با افزایش مهارت‌های امدادی می‌توانند در هنگام بروز حوادث جان نزدیک‌ترین افراد خود را نجات دهند و یاری رسان تیم های عملیاتی امداد و نجات باشند.

سعید شیری رییس هلال احمر تربت جام در گفتگو با روابط عمومی جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه آموزش اولویت اول برنامه توانمند سازی اعضای جوان جمعیت هلال احمر تربت جام بوده است، اظهار کرد: دوره آموزشی ویژه ای برای سه تیم اعضای جوانان برادر این شهرستان برنامه ریزی شده است ، این دوره آموزشی مباحث آمادگی جسمانی و افزایش توان جسمانی ، آشنایی با اصول و ضوابط کار تیمی ، مرور و آشنایی با اصول و مهارت های داوطلبی ، تمرین و کارعملی در حوزه های امداد و نجات جاده ای کوهستان و محیط های آبی ، تمرین و کار عملی سرفصل های تخصصی پیش بیمارستانی را در بر می گیرد.

وی تاکید کرد: در کنار فعالیت های بشردوستانه و عام المنفعه سازمان جوانان ، رسالت اصلی جمعیت هلال احمر امداد و نجات در حوادث و بحران ها می باشد که می بایست اعضای جوانان که با شوق و انرژی فراوان در فعالیت های جمعیت حضور دارند جهت کمک و یاری رساندن در حوادث تربیت و آماده شوند.

شیری با تاکید به اینکه به منظور ارایه این طرح تلاش بر این بوده تا تمام واحد های اجرایی شعبه اعم از امداد و نجات ، آموزش ، داوطلبان و ... همکاری داشته باشند ، اظهار کرد: این همکاری در شهرستان تربت جام مثبت و موثر بوده است و تمام همکاران جمعیت با واحد جوانان شعبه در جهت اجرای هرچه بهتر طرح همکاری و همیاری دارند.

وی تصریح کرد: ارایه این طرح به صورت ابتکاری از سوی کانون جوانان بخش آزاد این جمعیت بوده است که پس از بررسی کارشناسان و مسئولین واحد ها ، اجرای آن مورد تصویب قرار گرفت.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان تربت جام گفت: در کنار  برگزاری کارگاه های عملی و تئوری که با محوریت آموزش و تمرین می باشد موضوعات همچون اردوهای عملیاتی و مسابقات امدادی نیز پیش بینی گردیده است.

شیری با تاکید به رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط اعضا، گفت: این دوره های آموزشی با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی و حضور حداکثر 15 نفر در فضای باز جمعیت هلال احمر برگزار می گردد.

وی تصریح کرد: بعد از آشنایی جوانان با با سیاست ها و اهداف جمعیت هلال احمر و اصول این جمعیت و بشر دوستی آنها را به سمت کارهای خیر و بشر دوستانه وعام المنفعه جذب می کنیم و بعد از آن که به عضویت جوانان هلال احمر درآمدند در قالب تیم های امدادی ساماندهی می شوند تا با حضور در این طرح و یادگیری آموزه های امداد در فعالیت های امداد و نجات حضور داشته باشند و به جامعه خدمت کنند.