تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۱
بازدید نماینده مدیرعامل استان از پایگاه های امداد و نجات تربت جام
نماینده مدیرعامل استان از پایگاه های امداد و نجات تربت جام بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان تربت جام: با عنایت به لزوم آمادگی پایگاه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر ، رفیعی نماینده مدیرعامل استان به همراه شیری رئیس جمعیت هلال احمر تربت جام جهت بازدید در پایگاه امداد و نجات شهید فیاض خرم آباد و بنی تاک  حضور یافتند .

در این بازدید ضمن ارزیابی آمادگی و توان علمی نجاتگران و پرسنل حاضر در پایگاه های امداد و نجات تربت جام مطالب آموزشی توسط مربی کشوری  ابوالفضل رفیعی نیز ارایه گردید.