تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۹
نشست مشترک با حضور حسن اسفندیار مدیرکل عملیات بشردوستانه هلال احمر کشور با دکتر سیدآرش سیدصالحی
شست مشترک با حضور حسن اسفندیار مدیرکل عملیات بشردوستانه هلال احمر کشور با دکتر سیدآرش سیدصالحی برگزار شد.
نشست مشترک با حضور حسن اسفندیار مدیرکل عملیات بشردوستانه هلال احمر کشور با دکتر سیدآرش سیدصالحی برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در این نشست که صبح امروز در محل ساختمان صلح هلال احمر خراسان رضوی برگزار شد ، به مباحث پروژه های بین المللی هلال احمر خراسان رضوی مانند مرکز آگاهی از خطرات مین تایباد، خانه های هلال سبزوار ، پروژه های خدمت به آسیب دیدگان و.... به بحث و تبادل نظر پرداختند