تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۱
برگزاری کارگاه cpr ویژه اعضای جوانان جمعیت هلال احمر سرخس
رییس جمعیت هلال احمر سرخس از برگزاری کارگاه آشنایی اعضای امورجوانان با نحوه CPR مصدومین خبر داد.

رییس جمعیت هلال احمر سرخس از برگزاری کارگاه آشنایی اعضای امورجوانان با نحوه CPR مصدومین خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر سرخس محمد رضایی گفت: ایست قلبی تنفسی بی گمان یکی از خطیرترین وضعیت هایی است که نیاز به اقدام فوری جهت حیات وپیشگیری از ضایعات جبران ناپذیراندامهای حیاتی بدن دارد.این اقدامات براساس شیوه نامه های خاصی صورت می گیرد ولازمه اجرای آن کسب دانش ومهارت فرد احیاگر است.
ایشان افزود:شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با مباحث پایه ومهارتهای احیای قلبی ریوی(ماساژ قلبی وتهویه موثر) تکنیک هاوروشهای تشخیص زودرس ومدیریت اولیه بیماران دچار ایست قلبی تنفسی ، مدیریت راههای هوایی پیشرفته مصدومان ، مباحث مرتبط با احیاء وتفاوت شیوه احیای بزرگشالان ونوزادان آشنا شدند.
رییس جمعیت هلال احمر سرخس بیان داشت:در پایان عمل احیاء به طور عملی بر روی مولاژ آموزش داده شد وشرکت کنندگان کار بر روی مولاژ را تمرین کردند.