تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۲۴
تکریم و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر بجستان
روابط عمومی جمعیت هلال احمرشهرستان ازتکریم علی اصغرقادری ومعارفه مهدی قاسمی به عنوان سرپرست شعبه بجستان خبرداد
روابط عمومی جمعیت هلال احمرشهرستان  ازتکریم علی اصغرقادری ومعارفه مهدی قاسمی به عنوان سرپرست شعبه بجستان خبرداد
 این جلسه باحضورامام جمعه  وفرماندارشهرستان ودکترذاکریان مدیرعامل وحجه الاسلام والمسلمین اسدی نماینده ولی فقیه دراستان  وصیادی  معاون منابع انسانی وپشتیبانی وسایرروسای ادارت وجمعی ازاعضای داوطلب ،جوان وپرسنل درمحل فرمانداری برگزارگردید . در این جلسه از زحمات 33 ساله علی اصغرقادری تقدیروتشکرو قاسمی خزانه داراسبق شهرستان بجستان وگناباد بعنوان سرپرست جمعیت هلال احمرشهرستان معارفه گردید.