تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱
توزیع 150 بسته به ارزش ریالی 120/000/000 تهیه و در بین نیازمندان
به مناسبت شب یلدا با کمک اعضای داوطلبان و خیرین اقدام به تهیه آجیل و میوه نموده و در بین نیاز مندان توزیع می نماید امسال نیز با کمک خیرین 150 بسته به ارزش ریالی 120/000/000 تهیه و در بین نیازمندان توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمرشهرستان جوین، رضا شهرآبادی رئیس شعبه گفت: در راستای تقویت رویکردهای بشردوستانه جمعیت هلال احمر طرح « یلدانه » با شعار « یلدا برای همه » با همکاری اعضا جوانان و داوطلبان در تاریخ 1401/9/30برگزار گردید.

  شهرآبادی گفت: همزمان با شروع فصل زمستان  به مناسبت شب یلدا با کمک اعضای داوطلبان و خیرین اقدام به تهیه آجیل و میوه نموده و در بین نیاز مندان توزیع می نماید امسال نیز با کمک خیرین 150 بسته به ارزش ریالی 120/000/000 تهیه و در بین نیازمندان توزیع شد.