تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۶
مسابقه بصیرت افزایی

مسابقه بصیرت افزایی با عنوان دست نوشته ی خلاصه ای از بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموزان در دیدار مورخ 1402/08/10

 

ü      موضوع : خلاصه نویسی فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموزان در دیدار مورخ 1402/08/10 بصورت دست نویس در 15 الی 20 سطر

ü     مهلت ارسال : حداکثر تا تاریخ 1402/08/25 به پایگاه مقاومت بسیج جمعیت استان

 

 

به 5 اثر منتخب جایزه نقدی به ارزش بیست میلیون ریال از طرف مدیرعامل محترم اهدا خواهد شد.

فایل بیانات مقام معظم رهبری جهت مطالعه و دانلود :