امروز: ۱۴۰۱/۵/۲۱دوره کشوری تخصصی پایه جستجو و نجات در حوادث حمل و نقل (جاده)
دوره کشوری تخصصی پایه جستجو و نجات در حوادث حمل و نقل (جاده) از تاریخ 97/10/24 لغایت 97/10/30 به مدت هفت روز در مرکز تخصصی میدانی معاونت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی بصورت منطقه ای برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۴۸

برگزاری دوره ضمن خدمت آینده پژوهشی
برگزاری دوره ضمن خدمت آینده پژوهشی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۷ ساعت ۱۰:۱۶

برگزاری اولین دوره آموزشی پایه تخصصی کشوری جستو ون:
برگزاری اولین دوره آموزشی پایه تخصصی کشوری جستو ونجات در کوهستان
برگزاری اولین دوره آموزشی پایه تخصصی کشوری جستو ونجات در کوهستان به میزبانی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۶ ساعت ۱۰:۴۷

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت کنترل خشم و است:
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت کنترل خشم و استرس
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت کنترل خشم و استرس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۶ ساعت ۱۰:۲۰

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان پساکنش در حوا:
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان پساکنش در حوادث و بلایا(مستندسازی)
دوره آموزشی ضمن خدمت پساکنش در بلایا (مستندسازی)کارکنان با حضور آقای دکتر اسکاش سرپرست دفتر امور آموزش تخصصی و ضمن خدمت وآقای دکتر مرتضی مرادی پور برگزار گردید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۹ ساعت ۱۰:۴