امروز: ۱۴۰۳/۴/۲۹
قانون مدیریت بحران کشور
قانون مدیریت بحران کشور 1398
۱۳۹۸/۹/۶

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد
هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۶ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۴- آیین¬نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
۱۳۹۷/۱۱/۹

آیین نامه های معاونت درمان و توانبخشی
بهداشت و درمان داخل کشور بهداشت و درمان اضطراری جمعیت
۱۳۹۴/۹/۹

آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی جمعیت هلال احمر
۱۳۹۴/۸/۲۳

دستورالعمل اجرایی آیین نامه انتخابات مجامع + فرم ه
۱۳۹۴/۸/۲۳

اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
اساسنامه جمعیت
۱۳۹۴/۷/۲۲

منشور اخلاقی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی
۱۳۹۴/۷/۱۵
آخرین مطالب